L'empresa

 

  • L’empresa
  • Instal·lacions
  • Activitats

 

 
pemp01

L’empresa

Des de 2005 Aggeve Pitiusas s’ha consolidat com a centre de referència en la baixa de vehicles usats i en el seu reaprofitament.

Com a Centre Autoritzat de Recepció i Descontaminació (centre CARD) de vehicles fora d’ús (VFU), Aggeve Pitiusas disposa d’una autorització del Govern de le Illes Balears per a la gestió de vehicles en desús i compleix amb les més estrictes normatives europees en matèria mediambiental.
 
 
pemp01

Instal·lacions

Les instal·lacions d’Aggeve ocupen una superfície de 1000 m2, dels quals un 700 m2 corresponen a zones exteriors (càrrega-descàrrega, zones de pas i zona de vehicles per descontaminar) i uns 300m2 corresponen a zones interiors (oficina i vestuari, zona de descontaminació, zona de residus perillossos, zona de vehicles descontaminats). A més, es disposa d’una planta elevada de 250m2 per al magatzematge de peces i components.

La zona exterior es troba impermeabilitzada per tal d’evitar infiltracions i totes les aigües es destinen a un sistema de tractament.
 
 
e01

Activitats

Entre les activitats que es porten a terme a les seves instal·lacions, cal esmentar les següents:

 

  • Recollida del vehicle per a la seva posterior descontaminació.
  • Baixa de vehicles:
– Gestió de la baixa definitiva del seu vehicle a Tráfico.
– Preparació de la documentación per acollir-se al Plan PIVE per a la compra d’un vehicle nou.
 

  • Venda de recanvis de segona mà.

 
I en matèria de reciclatge:
 

  • Descontaminació de vehicles. Extracció dels residus perillossos com bateries, combustible, olis, líquids de refrigeració, etc.
  • Desballestament del vehicle i reciclatge: s’extreuen els elements valoritzables i es preparen la resta de materials.
  • Preparació per a la transferència a centres de tractament i recuperadors finals.
  • Els residus perillossos extrets són emmagatzemats de forma temporal i gestionats mitjançant gestors autoritzats de residus perillossos.