Legal

 

 
p02

Avís legal

Política de Privacitat

En compliment de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico y de la Vigente ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Española, li comuniquem que les seves dades passaran a formar part d’una base de dades de titularitat de Aggeve Pitiusas S.L. quina finalitat és el manteniment de les relacions comercials.
Estes dades de caràcter personal seran tractades conforme lo disposat en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. L’interessat podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancelació i oposició respecte les seves dades personals que consten en l’expressada base de dades, mitjançant escrit dirigit a: Aggeve Pitiusas S.L. Apdo. de Correus 1132 C.P. 07800 Eivissa. o mitjançant correu electrònic a l’adreça aggeve@aggeve.com indicant en l’assumpte “PROTECCIO DE DADES”.

Informació legal

D’acord amb lo disposat en el articulo 10 de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, s’informa a tots els nostres clients, usuaris i visitants sobre la informació legal relativa a l’empresa propietària del lloc web ubicat a l’adreça d’Internet:

www.aggeve.com

Raó Social: Aggeve Pitiusas S.L.
Direcció fiscal: Polígono Montecristo, parcela 80. 07820 San Antonio. Ibiza.
C.I.F. (Código de Identificación Fiscal): B-57266728